Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η επιχείρηση του Γιάννη Μπινιέρη εδρεύει στην Πάτρα εδώ και πολλά χρόνια, με εξαιρετικά επιτυχημένη δραστηριότητα στον χώρο των χωματουργικών εργασιών, αναλαμβάνοντας είτε δημόσια έργα είτε ιδιωτικά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες, εργολάβους, δήμους και τεχνικές εταιρείες.

Αναλαμβάνει διαφόρων ειδών χωματουργικές εργασίες, είτε δημοσίων, είτε ιδιωτικών έργων.

 

Αναλυτικά: βελτιώσεις εδάφους, καθαρισμούς ειδικών απαιτήσεων, διαμορφώσεις ρεμάτων, διάνοιξη δρόμου, αποχετευτικά συστήματα, κατεδαφίσεις και εκβραχισμό, διανοίξεις δρόμων, μεταφορά μπαζών, κηπευτικά χώματα, αποχετεύσεις, διαμόρφωση χώρων, κατεδαφίσεις, ασφαλτικές εργασίες, οδοποιία, δημιουργία parking. 

 

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη μελέτη του χώρου σας με σκοπό τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Αναλαμβάνουμε σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκβραχισμούς/κατεδαφίσεις/διανοίξεις/εκσκαφές/δίκτυα παροχών/τεχνικά έργα.